oktobar 5, 2023
У складу са наведеним, о свим важним питањима као што је питање легалности објеката који се могу пријавити за енергетску санацију морамо да усагласимо мишљење са банком.

Као што вам је познато пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане” у оквиру којег се финансирају програми енергетске санације породичних кућа и станова широм Србије се финансирају из зајма Светске банке. У складу са наведеним, о свим важним питањима као што је питање легалности објеката који се могу пријавити за енергетску санацију морамо да усагласимо мишљење са банком. На основу тога утврђени су услови легалности који су дати у моделу Јавног позива.

Грађани који се пријављују на Јавни позив неопходно је да поднесу Један од наведених доказа за легалност објекта:

  • Употребна дозвола или,
  • Решење о озакоњењу или,
  • Извод ил листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи.