Čista energija

Општина Мерошина

Чиста енергија и
енергетска ефикасност
за граћане у Србији

Документа

Решења

Решење о именовању руководиоца програма

Решења о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

Правилници

Правилник o суфинансирању пројекта Чиста енергија

Планови

Акциони план енергетске ефикасности

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Јавни позив

Одлука о расписивању јавног позива за избор привредних субјеката
Јавни позив за учешће директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина

Прилози

Прилог 1 – Пријавни образац
Прилог 2 – Изјава
Прилог 3 – Информације о техничкој документацији
Прилог 4 – ЕСМП
Жалбени формулар

ДОМАЋИНСТВА

Јавни позив

Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина за 2023. годину

ЈП за учешће крајних корисника грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућаи станова на територији општине Мерошина 2023

Прилози

Прилог 1 – Пријавни образац за домаћинства

Прилог 2 – Инфо. о тех. док.

Одлуке

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера ЕЕ на подручјку општине Мерошина за 2023. годину