oktobar 3, 2023
ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Meрошина најављен је почетком окобра од стране Комисије за реализацију мера енергетске санације. Тачан датум објављивања…

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Мерошина. 

Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива. Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027.

Документација за јавни позив може се преузети на интернет страници Општина Мерошина или лично у просторијама Општинске управе Мерошина, писарница – канцеларија број 9, Цара Лазара 17, 18 252 Мерошина, која ће бити доступна одмах након датума означеног за расписивање Јавног позива.

Јавни позив за крајње кориснике (грађане) биће расписан када Комисија за реализацију мера енергетске санације утврди да се пријавио довољан број привредних субјеката за извођење радова. Крајњи корисници ће имати право да се пријаве за „једну меру“ или за „пакет мера“ који обухвата више мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се  могу обратити на:

телефон: 018 4892 023 или

е-mail: maja.milosavljevic@merosina.org.rs