Čista energija

Општина Мерошина

Чиста енергија и
енергетска ефикасност
за граћане у Србији

Јавни позив је у току

Јавни позив за привредне субјекте и грађане је у току до утрошка (резервације) средстава

Прва листа изабраних привредних субјеката

На основу Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина, објављена је прва листа изабраних привредних субјеката.

Енергетска санација – Легалност објеката

У складу са наведеним, о свим важним питањима као што је питање легалности објеката који се могу пријавити за енергетску санацију морамо да усагласимо мишљење са банком.

Најава јавног позива за привредне субјекте у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ за 2023.

ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Meрошина најављен је почетком окобра од стране Комисије за реализацију мера енергетске санације. Тачан датум објављивања биће објављен накнадно, каже руководилац програма Маја Милосављевић.