Čista energija

Општина Мерошина

Чиста енергија и
енергетска ефикасност
за граћане у Србији

Прва листа изабраних привредних субјеката

На основу Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина, објављена је прва листа изабраних привредних субјеката.