novembar 1, 2023
На основу Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина, објављена је прва листа изабраних привредних субјеката.

Овим привредним субјектима ће грађани, који испуњавају услове за доделу средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа или станова, моћи обратити за добра или услуге.

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја који су предмет мера енергетске ефикасности и који послују минимум две године.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најкасније до 30. 11. 2027. године.

Листа привредних субјеката ће бити редовно ажурирана, а тренутну листу можете погледати кликом на линк овде.